REGULAMIN XI Targów Ślubnych

REGULAMIN XI PŁOCKICH TARGÓW ŚLUBNYCH

z dn. 20.01.2017

 

§ 1

Przedmiotem regulaminu jest wynajem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania imprezy o nazwie „XI Płockie Targi Ślubne”, odbywającej się w dniu 12 lutego 2016 roku, w Galerii Wisła w Płocku, ul. Wyszogrodzka 144, 09-400 Płock, w godzinach 10-20.

 

§ 2

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację XI Płockich Targów Ślubnych oraz uprawnionym do wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej i wszystkich usług z nią związanych jest Organizator.

 

§ 3

 

Zgodnie z regulaminem Organizator wynajmie Wystawcy powierzchnię wystawienniczą położoną na terenie Galerii Wisła podczas trwania przedmiotowych targów.

 

§ 4

Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za wynajem zgodnie z cennikiem w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji na konto: TBE Piotr Wąsik, Górki 26, 09-530 Gąbin, nr konta: 90 1140 2004 0000 3502 7471 8794

Nie wpłacenie pełnej kwoty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi.

§ 5

 

Stoisko wystawcy może zajmować tylko jedna firma (firmy współpracujące oraz inne mogą być prezentowane w ograniczonej formie uzgodnionej wcześniej z Organizatorem i wyłącznie za zgodą Organizatora).

Wystawcy nie wolno bez zgody Organizatora oddać przedmiotu wynajmu w całości lub w części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia stoiska wystawienniczego w inne miejsce w sytuacji, gdy Zarządca Galerii wyłączy wskazaną powierzchnię z użytkowania. W w/w sytuacji określenie nowego miejsca odbywa się w porozumieniu z Wystawcą, nowe miejsce musi być równie atrakcyjne jak miejsce, które zostało wyłączone z użytkowania.

 

§ 6

 

Wystawca zobowiązuje się do nie wnoszenia oraz kolportowania ulotek, ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy z Organizatorem, pod rygorem kary umownej w wysokości 5.000 zł. + VAT.

 

§ 7

 

Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary, sprzęty pozostawione na stoisku.

 

§ 8

 

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy.

 

§ 9

 

Montaż i demontaż stoisk odbywać się będzie wyłącznie w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora. Zakazuje się prac, które w sposób trwały zmieniają wygląd powierzchni centrum handlowego, ingerują w substancję, elementy struktury powierzchni i budynku, bądź jego elewację, lub też zmieniają wygląd lub zakłócają estetykę powierzchni lub budynku.

 

§ 10

 

Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp. powinny znajdować się w obrębie stoiska.

W szczególności firmy planujące zabudowę stoisk zobowiązane są do uwzględnienia wszystkich elementów architektonicznych.

 

§ 11

 

Na terenie Targów obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU oraz UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA (np. świeczek, kadzidełek, zimnych ogni, kuchenek gazowych)

Zakazuje się montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania imprezy bez zgody Organizatora.

 

§ 12

 

Liczba osób do obsługi stoiska musi zostać zgłoszona Organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed imprezą celem wydania stosownych identyfikatorów (ilość ograniczona), które wystawcy obowiązani są nosić podczas trwania targów.

 

§ 13

 

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów znajdujących się na całym terenie targowym oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.

 

 

§ 14

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 15

 

Organizatora zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za udział w VIII Targach Ślubnych w terminie 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na wymienionym w § 5 koncie oraz inne usługi z tym związane bez podpisu odbiorcy w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (VAT).

 

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Czym do ślubu?
 
Reklama
Reklama
Reklama
INSPIRACJE
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Statystyka portalu
Dziś197
Wczoraj512
Tydzień1649
Miesiąc10261
Archiwum

Dzisiaj jest: Czwartek
22 Lutego 2018
Imieniny obchodzą
Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor,
Wiktoriusz, Wrócisław

Do końca roku zostało 313 dni.
Zodiak: Ryba
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ostatnio dodane ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama